top of page

Testing power transformers
 

TanDelta test.png

Skillebryter og effektbryter

> Contact resistance up to 400 ADC

> Bushing: power/dissipation factor (tan δ) + insulation capacitance 15kV 

> Circuit breaker: power/dissipation factor (tan δ)  

TanDelta test.png

CT testing

Current transformer testing

> CT ratio (with burden)

> CT burden up to 6 AAC | secondary > CT excitation curve 

 > CT ratio 

> CT winding resistance

> CT demagnetisation 

> CT voltage withstand test

>Power/dissipation factor test up to 15 kV 

TanDelta test.png

VT testing

> VT ratio 

> VT burden  secondary

> VT secondary voltage withstand test

> VT voltage withstand test 

> IEC 61850 Sampled Values testing

> Power/dissipation factor test up to 15kV

prycam.jpg

Måling av partielle utladninger på gjennomføringer

 PD målinger utføres under normale driftsforhold. Litt avhengig av tilkomsten utføres målingene uten behov for driftsstans eller ved en rask utkobling for tilkobling av sensorer. Ved oppdagelse av PD aktivitet kan utstyret monters for overvåking over tid

bottom of page