top of page

Condition assessment on transformer

Condition assessment provides knowledge about the state of the various components in HV grids. This knowledge contributes to the right decisions regarding maintenance and replacement.

Condition based-maintenance improves the overall performance at a lower cost

VLF Withstand test

Isolasjonstest med måling av tapsfaktor (TD), kapasitans og relaterte impedansemålinger. Testen kan gjennomføres på transformatorer opp til 420 kV

 

Avdekker aldring, fukt og svakheter i isolasjonen til krafttransformatorer,  trafogjennomføringer, effektbrytere og avledere. 

Testen kan utføres ved flere frekvenser, fra 15-400 Hz, dette gir verdifull informasjon om den faktiske tilstanden og øker sannsynligheten for å avdekke svakheter i transformatoren.

bottom of page