top of page

PD kontroll av bryteranlegg

PD måling under SOAK test

Partielle utladninger PD) blir ansett som den beste indikatoren for tidlig varsling av isolasjonsdegradering i høyspentkomponenter.

En PD survey avdekker og lokaliserer feil uten behov for driftstans. Dette er en komplekse PD målinger som fanger opp all nødvendig informasjon om aktiivteten. Med denne informasjonen kan riktige tiltak igangsettes 

Sensorer blir montert på kabler og jordinger som er tilkoblet bryteranlegget. Med disse kan man overvåke for partielle utladninger innad i systemet under SOAK testen. Overvåkingen kan også utføres om anlegget spenningssettes med annet testutstyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IEEE 493-1997 (GOLD BOOK)

PD survey vil:

• Avdekke isolasjonssvakheter i MV & HV-systemer

• Økt pålitelighet til høyspentkomponenter

• Økt levetid

• Økt sikkerhet

• Reduser risiko
• Reduser vedlikeholdskostnader

Screenshot_1.png
bottom of page